Info

Školní družina

Třídy

Fotogalerie

       Info   

 

 

 

 

 

                                         Školní rok 2016/2017     

 


 

 

 

 

podrobnější informace čtěte zde

 

další informace k zápisu a nástupu do školy čtěte zde

 


Informativní třídní schůzky rodičů -  22. listopadu 2016

Informativní  třídní schůzky rodičů proběhnou v úterý 22. listopadu 2016 v kmenových třídách jedbotlivých ročníků od 14.00 hod do 16.00 hod. Můžete se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během I. čtvrtletí školního roku 2016/2017..

 


Odpoledne s matematikou - 16. listopadu 2016

nbfdolbjoOdpoledne s matematikou proběhne ve středu 16. 11. v základní škole Pitín v  16.00 hod.  Na tomto úvodním odpoledni se seznámíme se záklaldními principy vzdělávání matematiky  podle pana prof. M. Hejného Podíváme se , vyzkoušíme si a rozebereme první stěžejní prostředí Krokování a Autobus.

 


 

Setkání rodičů u nás ve škole

Setkání rodičů se koná ve středu 14. září 2016 v 16.30 hod. v kmenové třídě třetího ročníku. Představení pedagogického sboru, seznámení s organizací a průběhem nového školního roku.

 

Třídní schůzky rodičů u nás ve škole

První třídní schůzky rodičů proběhnou ve středu 14. září 2016 v 15.30 hod. v kmenových třídách jedbotlivých ročníků. Představení třídního učitele, seznámení s organizací a průběhem nového školního roku jednotlivých tříd.

 


Plavání

Výuka plavání bude zahájena v pátek 30. 9. 2016. Bude se jezdit každý pátek až do 20. ledna 2017.

Před výukou plavání je potřeba vyplnit prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáků a udělení souhlasu s prováděním plavecké výuky u jiného subjektu (předáno žákům).

Na plavání s sebou: - plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel, igelitovou tašku na boty, koupací čepici v případě delších vlasů.

Doporučujeme: - v případě chladného počasí  teplé oblečení, do autobusu sáček pro případ nevolnosti.

 Naši prvňáčci


Včera 1. září se opět otevřely dveře naší školy, aby naši žáci chtiví vědomostí mohli zahájit nový školní rok. Spolu s panem starostou M. Zálešákem jsme přivítali naše nové žáčky. První třídu zaplnilo celkem 13 dětí spolu s rodiči, přičemž jeden se zúčastnil pouze pomocí fotografie. Je z Dallasu a v té době spal. Čtyři děti se u nás vzdělávají individuálně - tj. doma.
Všechny děti se na první den, na jejich první zvonění moc těšily. Po slavnostním pasování prvňáčků a třídní paní učitelky jsme všem přítomným naše prvňáčky představili a popřáli mnoho šťastných chvil a úspěchů ve vzdělávání.

Foto zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Záhájení školního roku 2016/2017

Milí žáci, vážení rodiče,

kniha prázdnin a letních dovolených nám nabízí už jen pár řádků poslední kapitoly. Pomalu a jistě se nám otevírá kniha nového školního roku 2016/2017. V naší škole začneme otevírat stránky ve čtvrtek 1. září 2016. Slavnostní zahájení školního roku proběhne v jednotlivých třídách  v 7.40 hodin.

Naše nové žáčky - prvňáčky slavnostně přivítáme za přítomnosti rodičů, prarodičů a pana starosty.

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci školy.

Ve čtvrtek se rozejdeme v 8.20 hodin. V tomto dni nebude fungovat školní družina.

Provoz školní družiny  je zajištěn od pátku 2. září 2016 a bude přizpůsoben požadavkům rodičů.

Výdej obědů  je zajištěn rovněž od pátku 2. září 2016 pro žáky, které je potřeba přihlásit ke stravování u paní vedoucí Z. Polanské v MŠ.

 


Pátek 2. září 2016

V pátek 2. září půjdeme s žáky sportovat na sportovní areál Niva. Vyzkoušíme si některé atletické disciplíny, zahrejeme si fotbal, vybíjenou a další hry.  Připomeneme si olympiádu a její smysl.
Žáci 1. a 2. ročníku budou končit vyučování v 11.20 hod. a žáci ostatních ročníků v 12.15 hod.

 


 

Pondělí 5. září 2016 a úterý 6. září 2016

 

V pondělí a úterý budou mít žáci třídnické hodiny, ve kterých se seznámí nebo přpomenou školní řád, bezpečnost ve škole, stanoví si pravidla třídy. Rozdají si žákovské knížky, rozvrh, učebnice a sešity.

 


 

Od středy 7. září 2016

 

Od středy 7. září 2016 se žáci začnou vyučovat podle rozvhu.


  Plavání

Výuka plavání bude zahájena v pátek 30. 9. 2016. Bude se jezdit každý pátek až do 20. ledna 2017.

Před výukou plavání je potřeba vyplnit prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáků a udělení souhlasu s prováděním plavecké výuky u jiného subjektu (předáno žákům).

Na plavání s sebou: - plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel, igelitovou tašku na boty, koupací čepici v případě delších vlasů.

Doporučujeme: - v případě chladného počasí  teplé oblečení, do autobusu sáček pro případ nevolnosti.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní rok 2014/2015


 

B A R E V N Ý   R O K

 

 

 


 proběhne     15. ledna 2015  v  15.30

  Rodiče budou seznámeni:

-         s průběhem zápisu, obdrží potřebné formuláře a informace k jejich vyplnění

-         s možností odkladu povinné školní docházky a jejími náležitostmi

-         s pedagogickým sborem

-         s organizací a průběhem školní roku v naší škole

-         s učebnicemi, výukovými metodami, technikou a dalšími pomůckami

-         spolu s dětmi si prohlédnou a seznámí se s naší školou  

 


 

 


 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

V pondělí 12 .1. 2015 proběhnou od 14.00 hod. schůzky zákonných zástupců s učiteli ZŠ o prospěchu a chování žáků. Učitelé budou informace podávat ve svých třídách  do 16.00 hodin, v případě k nim čekajících rodičů i déle.

 

 


Fialový den

Úterý 16. 12. 2014 je den vyhlášený jako FIALOVÝ DEN, tak žádáme děti, aby si oblekli nějaký oděv či alespoň doplněk v této barvičce...

V úterý 16. 12. budou mít žáci třídní vánoční besídku - děti si rozbalí dárečky, zazpívájí si koledy, povypráví si o vánočních zvycích v jednotlivých rodinách atd. Připraví si a vyzdobí si společný stůl nějakou tou vánoční dobrůtkou (cukroví, sušené ovoce apod.)  a zahrají si hry.

V tento den si taky v rámci "Vánočních dílniček" něco vánočního vyrobíme, a pokud si děti zaslouží, zhlédneme i nějakou hezkou pohádku... 


Vánoční výlet

Ve čtvrtek 18. 12. 2014  máme v plánu vycestovat s dětmi autobusem nejdříve do vesničky Horní Lideč podívat se na dřevěný pohyblivý betlém - viz. http://www.betlemhornilidec.cz/ a poté do Vizovic na výstavu andílků a vánočních ozdob. Vybíráme od každého žáčka jen 50,- Kč na vstupné "do betléma", veškeré další výdaje včetně autobusu uhradí naše škola z peněz vybraných do SRPŠ. Očekávaný příjezd zpět do Pitína je zhruba v 13:30 hod.


 

Třídní schůzky rodičů

 

proběhnou ve středu 19. 11. 2014 od 13.00 - 16.00 hod. v jednotlivých třídách.

 


 

Měsíční plán - LISTOPAD 2014

 


 

PLNÍME ÚKOL DO SOUTĚŽE RECYKLOHRANÍ

 

 

Prvním  úkolem v letošním školním roce bylo vyzkoušet náhradní zdroj energie. Tímto náhradním zdrojem byly brambory a citrony, pomocí nichž jsme napájeli kalkulačku. Dalším úkolem bylo vyřešit test  a na kalkulačce zobrazit výsledné číslo. Úkoly jsme odeslali a doufáme, že za jejich splnění získáme body.


 

 

Foto zde

 

ŠACHOVÝ KROUŽEK

 

 

Baví vás šachy? Chtěli byste se je naučit hrát? Pak jsme pro vás otevřeli šachový kroužek, který vede pan Mgr. Jaroslav Vrba - učitel matematiky. Šachy se hrají  v naší škole každou středu od 13.30 hod. zhruba do 15.30 hod. Přijďte se podívat.

 

 

Foto zde

 


 

Zamykání studánek s lampionovým průvodem

 

 

 

 

 

Foto zde

 


 

 

3. ročník píše dopis Emě

 

 

 

 

 


Foto zde


 

DOPOLEDNE S MATEMATIKOU

 

Dne 28. 10. 2014 proběhlo v naší škole první dopoledne s matematikou. Během tohoto dopoledne se mohli rodiče nepřímo  seznámit  s 12-ti klíčovými principy Hejného metody výuky matematiky. Sami si zažili, jak se dané úlohy řeší a zažili úspěch z vyřešené úlohy. Prostě na chvíli se vrátili do školních lavic a vyzkoušeli si výuku svých ratolestí. Všichni byli nadšení a nadšení vydrželo až dokonce. A ačkoliv se dopoledne zúčastnily jen dvě maminky Andrea Vrbová, Mgr. Eva Jálová a jedna paní učitelka ze ZŠ Slavičín, zjistily s úžasem, že se krokováním dají řešit i úlohy vysokoškolské úrovně. Není bez zajímavosti, že na základě naší zkušenosti zvažují i na ZŠ Slavičín, že začnou od nového školního roku vyučovat matematiku také podle  prof. M. Hejného. Poděkování patří maminkách, které si udělaly čas a přišly se seznámit s prvním prostředím - KROKOVÁNÍM. Paní učitelce děkuji za komentáře, které přesvědčily maminky o výhodách a kladech této metody.

 


Foto zde

 


 

ORANŽOVÝ DEN s besedou o hasičích

 

 

Středu 22. října 2014 jsme  ve škole vyhlásili za "Oranžový den".

Co to znamená? Celá škola se rozzářila oranžovou barvou. Všichni žáci se snažili přijít v co nejvíce oranžovém oblečení. Nižší ročníky si měly do školy donést kupu oranžových věcí. Samozřejmě, že i svačiny musely být oranžové.  V matematice se počítaly oranžové dýně a v českém jazyce se psal sloh na téma oranžová. Ve čtení jsme se naučili básničku o dýni v Pitíně. I do žákovských knížek se zapsaly známky jak jinak než oranžovou barvou. Snažili jsme se co nejvíce charakterizovat vlastnosti oranžové barvy a vyjádřit její symboliku. Na pomoc jsme si zavolali i místního dobrovolného  hasiče pana Karla Bartoše, který  si pro nás připravil zajímavou přednášku o nebezpečí požáru a co dělat, když hoří. Naši žáci se nezapoměli zeptat na výbuch ve Vrběticích a pochlubit se, že viděli v ten den nad lesem kouř. Panu Bartošovi za besedu moc děkujeme.


Foto zde


DRAKIÁDA

 

Ve čtvrtek 16. 10. 2014 jsme se s žáky vydali pouštět draky. Počasí nám přálo jen na půl. Bylo hezky, ale nefoukalo. Vyzkoušeli jsme si alespoň, jak vznést draka při běhu z kopce dolů. 

 

Foto zde

 


 

Měsíční plán - ŘÍJEN 2014

 


   Keramika pro každého nebo-li nejen pro naše žáky  - více čtěte zde

   Odborná logopedie ve škole  - více čtěte zde

   Kurzy angličtiny pro dospělé - více čtěte zde


   Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 25. září 2014 žáci IV. třídy  jedou na dopravní hřiště v Uherském Brodě, kde proběhne výuka dopravní výchovy.

 


   Setkání rodičů u nás ve škole

Setkání rodičů se koná v úterý 16. září 2015 v 16.30 hod. v kmenové třídě třetího ročníku. Představení pedagogického sboru, seznámení s organizací a průběhem nového školního roku.

 


     Sprinterský víceboj

Někteří naši žáci budou reprezentovat naši školu na závodech v běhu na 40 m, 50 m a  60 m, které se knají v pátek 12. září 2014 v Uherském Brodě.  V kategorii - 1. stupeň jsme postavili družstvo kluků a děvčat.
            hoši:    Vojtěch Kovář, Vojtěch Malár, Michal Savara, Adam Sekér
            dívky:  Pavla Tvarůžková, Nela Staňková, Nikol Zdráhalová, Zuzana Kovářová
             
                                                                     
                                                                        Hodně jim fandíme a držíme palce!

 

 


Záhájení školního roku 2014/2015

Dnes 1. září jsme v naší škole zahájili nový školní rok 2014/2015. Do svých lavic se po prázdninách vrátilo celkem 45 žáků a budou se vzdělávat v 2. až 5. ročníku. Jedenácti novým prvňáčkům se dnes změnil život a s úsměvem a velkým očekáváním se usadili do své třídy a čekali na své první zvonění. Úvodní vyučovací hodinu zahájila ředitelka školy, přivítala nové žáčky i rodiče a popřála všem hodně úspěchů. Prvňáčky přivítal i starosta obce pan M. Zálešák. Po slavnostním pasování, na které budou dlouho vzpomínat, se opravdu stali žáky první třídy. Pasování neminulo ani paní učitelku Mgr. Adélu Jankovou, která se stala jejich třídní učitelkou. Společně se pak pustili do plnění prvních úkolů. Od této chvíle se budou učit větší samostatnosti a zvládat své povinnosti. A jak to ve třídě prvňáčků vypadlo, si můžete prohlédnout na fotografiích.

         Přejeme všem novým a nejen novým žákům, hodně úspěchu, radosti, krásných zážitků v naší škole a pohodový školní rok.

 

Foto zde

 


 

Měsíční plán - ZÁŘÍ

 


 

Milí žáci, vážení rodiče,

kniha prázdnin a letních dovolených nám nabízí už jen pár řádků poslední kapitoly. Pomalu a jistě se nám otevírá kniha nového školního roku 2014/2015. V naší škole začneme otevírat stránky v pondělí 1. září 2014. Slavnostní zahájení školního roku proběhne v jednotlivých třídách  v 7.40 hodin. Naše nové žáčky - prvňáčky slavnostně přivítáme za přítomnosti rodičů, prarodičů a pana starosty.

 Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci školy.

V pondělí se rozejdeme v 8.30 hodin. V tomto dni nebude fungovat školní družina.

Provoz školní družiny  je zajištěn od úterý 2. září 2014 a bude přizpůsoben požadavkům rodičů.

Výdej obědů  je zajištěn rovněž od úterý 2. září 2014 pro žáky, které je potřeba přihlásit ke stravování u paní vedoucí Z. Polanské v MŠ.

 


Plavání

Výuka Plavání bude zahájena v pátek 5. 9. 2014. Bude se jezdit každý pátek až do 23. ledna 2015.

Na plavání je potřeba vyplnit prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti žáků a udělení souhlasu s prováděním plavecké výuky u jiného subjektu. (předáno žákům)

Na plavání s sebou: - plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel, igelitovou tašku na boty, popř. koupací čepici.

Doporučujeme: - v případě chladného počasí  teplé oblečení, do autobusu sáček pro případ nevolnosti

POZOR!! V pátek  12. 9. 2015 nebude plavání z důvodu sanitárního týdne v CPA Delfín.


     Sešity, školní potřeby pro školní rok 2014/2015

Vážení rodiče, žádáme Vás o pořízení sešitů a pomůcek pro tento školní rok, které si můžete svým dětem buď zakoupit sami, nebo můžete využít nabídky objednání přes naši školu.

Podrobnější informace najdete na jednotlivých odkaz pro dané třídy - níže:

              1. třída           2. třída                 3. třída            4. třída             5. třída

 


Naše škola v televizním vysílání v regionálních zprávách - Události v regionech - Brno

dne 17. února 2014 v 18.00 hod.


Kdo to nestihl nebo neměl možnost se podívat, může zde:

1. přímé vysílání  zde

2. zpráva ČT zde

 


 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DIGITÁLNÍCH TŘÍD

 

Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo v naší škole  slavnostní otevření digitálních tříd. Otevíralo se na dvakrát. Jednou dopoledne, za účasti radního Zlínského kraje PaedDr. Petra Navrátila, místostarostky Hostětína Naďi Hamšíkové, starosty Pitína Martina Zálešáka, místostarosty Mgr. Davida Lukáše, pana Libora Lukáše, pana faráře Zdeňka Graase,  zástupce firmy AV Media Ing. Hanuše Horáka, členky školské rady Andrey Vrbové, sponzorů, ředitelů a zástupců okolních škol.
Po přestřihnutí pásek jedné a druhé třídy, ukázali naši druháčci, jak se s touto technikou během tří týdnů naučili pracovat a jak lze dotykové netbooky ve vyučování využívat.  Práci na netboocích si zároveň s druháčky vyzkoušeli i p. L. Lukáš se starostou M. Zálešákem,  místostarosta D. Lukáš a ředitelky ze ZŠ Újezdec a ZŠ a MŠ Vlčnov. Že to všichni zvládli, není pochyb. Po ukončení ukázky sklidili všichni velký potlesk. Žáci pátého ročníku předvedli využití přenosných netbooků k ověřování svých znalostí, a to testem, který obsahoval učivo z matematiky a českého jazyka. Sice samé jedničky nebyly, ale všichni zvládli test nad 60 %. Po krátké přestávce se přítomní seznámili s digitální třídou z pohledu procesu vzdělávání, s jejími možnostmi, výhodami a využitelností. Celé dopoledne bylo ukončeno diskusí a prohlídkou naší školy.
Odpoledne jsme se přichystali na druhé otevření, tentokrát za přítomnosti našich zastupitelů, rodičů a přátel školy. I tady přítomní viděli ukázku práce žáků pátého ročníku a při testovaní se k nim přidali i nebojácní účastníci. Někteří získali z testu výbornou a někteří zjistili, že to není až tak jednoduché a museli by chvilku trénovat, než by si práci na malém netbooku osvojili.
Všem přítomným děkuji, že spolu s námi - žáky a pedagogy - naše digitální třídy slavnostně otevřeli.
Na závěr bych chtěla všechny ujistit, že naše škola nevyučuje jen přes digitální techniku. Digitální třídu bereme jako další vyučovací metodu, kterou je dnes potřeba zařadit do výuky. Je potřeba žáky naučit, k čemu je vlastně počítač, jak se má využívat a jaké má možnosti, kromě té, kterou si našli žáci sami. V naší škole nadále budeme pracovat  s učebnicemi, s knihami, budeme psát, číst, manipulovat s pomůckami tak, abychom rozvíjeli všechny dovednosti a kompetence našich žáků, jak nám to stanovuje náš vzdělávací program, a tím naplňujeme cíle rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Digitální třídy byly financovány z projektu EU peníze školám.

 

Foto - dopolední slavnostní otevření - zde
Foto - odpolední slavnostní otevření - zde

 

Přečtěte si, co o nás napsali v tisku.